Hưng Hà thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội

Thứ 6, 06.09.2019 | 18:03:28
190 lượt xem

Ngày 6-9, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình, cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại huyện Hưng Hà từ năm 2015 đến nay.

Từ năm 2015 đến nay, huyện Hưng Hà thu hút thêm 35 dự án đầu tư trên địa bàn, với số vốn đăng ký khoảng hơn 3.450 tỷ đồng. Vốn đầu tư đã thực hiện trên 1.240 tỷ đồng. Trong đó dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp là 27 dự án, thương mại , dịch vụ 8 dự án. Giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị; yêu cầu huyện Hưng Hà tổng hợp tiếp thu ý kiến các đại biểu bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó,  cần có những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; huy động mọi nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cơ sở hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp;  tăng cường công tác tuyên truyền xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Duy Huy 

  • Từ khóa