Giải pháp công tác tư tưởng trong tình hình mới

Thứ 6, 06.09.2019 | 10:30:54
144 lượt xem

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn xác định công tác tư tưởng, lý luận là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng.

Là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, cả cuộc đời ông Nguyễn Thế Thống xã Chí Hòa huyện Hưng Hà gắn liền với nhiệm vụ báo cáo viên ngay cả khi trong quân ngũ đến khi nghỉ hưu. Kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng đã giúp ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi làm cầu nối đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng đến với quần chúng.

Ông Nguyễn Thế Thống - Báo cáo viên Đảng bộ xã Chí Hòa huyện Hưng Hà: Mình phải biết là đang nói cho ai nghe, đối với từng trình độ của người nghe thì phải có các nói khác nhau cho phù hợp.Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tư tưởng, những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm và triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư: Trước các thông tin xấu độc thì chúng ta không chỉ hạn chế việc tiếp cận mà việc cần thiết là phải trang bị cho người đọc những kiến thức cần thiết để có thể miễn dịch với thông tin xấu.


Hệ thống các ngành trong khối tư tưởng từ tỉnh đến các huyện, thành phố và cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp toàn diện, đồng bộ, nền nếp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đã có sự đổi mới cả ở bề rộng và chiều sâu, nội dung và hình thức.

Ông Nguyễn Văn Điều - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ: Học tập và làm theo Bác là nội dung rất quan trọng trong định hướng công tác tư tưởng hiện nay. Huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều giải pháp để phát huy, nhân rộng các tấm gương.Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động ở tất cả các cấp với tinh thần chủ động, sâu sắc, sáng tạo, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn nhân dân nhận thức đúng đắn về các vấn đề, sự kiện thời sự nhằm tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng trong tình hình mới./

Hữu Phước

  • Từ khóa