Triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 20.08.2019 | 17:13:58
554 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và sự chỉ đạo của tỉnh, chiều 20-8, sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

Theo kế hoạch, UBND huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo mẫu hướng dẫn của sở Nội vụ và lấy ý kiến cử tri. Nếu có trên 50% số cử tri đồng ý thì UBND các xã, thị trấn trình HĐND cùng cấp xem xét thông qua 1 số nội dung phương án sắp xếp và hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện. Đồng thời UBND các huyện sẽ xây dựng đề án chi tiết, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình HĐND cùng cấp thông qua. Sau khi có Nghị quyết của HĐND huyện thì UBND huyện trình UBND tỉnh đối với đề án chi tiết, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 24/10/2019. Trên cơ sở đó, sở Nội vụ sẽ hoàn thiện đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua. Sau đó sẽ báo cáo Bộ Nội vụ  trình cấp có thẩm quyền theo quy định trước ngày 5/11/2019.

Tại hội nghị, đại diện các huyện, sở ngành tập trung bàn 1 số giải pháp về sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp của các đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp. Công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương của nhà nước, phương án lấy ý kiến của nhân dân,…

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa