Thực trạng vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Thứ 6, 16.08.2019 | 17:56:05
130 lượt xem

Hiện nay vai trò, chức năng của một số tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vẫn còn không ít hạn chế. Nhất là khi các doanh nghiệp đang phải gồng mình đối phó với những diễn biến khó lường trong sản xuất kinh doanh, đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, việc làm của người lao động.

Biểu hiện đầu tiên phải kể đến đó là, một số cấp ủy chưa thật sự chủ động trong việc đề xuất, góp ý kiến xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp kịp thời để cùng với chuyên môn thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Tư - Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH sứ Đông Lâm: Vai trò của cấp ủy Đảng ở đây chưa thực sự rõ nét, bởi phần lớn đảng viên là những đồng chí cao tuổi. Những đồng chí trẻ thì nhận thức về Đảng chưa thực sự đúng mức nên chưa có sự phấn đấu.

Vai trò của tổ chức Đảng tại một số doanh nghiệp còn khá mờ nhạt, phụ thuộc khá nhiều vào thái độ chính trị của hội đồng quản trị, lãnh đạo chuyên môn, chủ doanh nghiệp. Một số lãnh đạo thậm chí có cả cán bộ cấp ủy chưa đề cao vai trò của tổ chức Đảng, chưa thể hiện tốt vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Có không ít doanh nghiệp có đảng viên nhưng không thành lập được tổ chức Đảng.

Ông Trần Đăng Sứ - Giám đốc Công ty cổ phần may Hà Thành: Chúng tôi có 3 đảng viên đều giữ các vị trí chủ chốt ở công ty. Tất cả đều đang sinh hoạt ở nơi cư trú. Để thành lập được Chi bộ cũng đang rất khó khăn vì lao động không ổn định.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, việc tổ chức học tập, triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số chi bộ chất lượng chưa cao. Cùng với những chi phối của kinh tế thị trường đã dẫn đến tình trạng sản xuất kinh doanh ở một số doanh nghiệp kém hiệu quả. Việc làm, thu nhập của người lao động vì vậy cũng thiếu ổn định.
Ông Bùi Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu:  Cấp ủy phải nhận thức đúng về vai trò của tổ chức Đảng, làm nổi bật được nhiệm vụ của đảng viên thì mới thu hút được người lao động tìm hiểu về Đảng


Đó là chưa kể đến nhiều tổ chức cơ sở Đảng chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, chất lượng chưa cao. Việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng còn yếu và hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Hữu Phước

  • Từ khóa