Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Thứ 4, 31.07.2019 | 15:04:27
187 lượt xem

Điều quan trọng của Đảng là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống. Thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

1 -Thực trạng việc triển khai Nghị quyết vào cuộc sống ở một số cấp uỷ, một số địa phương

Hiện nay tình trạng một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết nên có biểu hiện khoán “trắng” cho cơ quan tuyên giáo. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Học tập còn hình thức ở trên làm kỹ, ở dưới làm lướt, dàn trải, lấy lệ.

Ông Đoàn Hữu Sơn - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy: Vẫn còn tình trạng triển khai thực hiện Nghị quyết chưa nghiêm, nhất là ở cấp cơ sở. Nhiều chi bộ chưa xây dựng được chương trình hành động.
Nhiều cấp ủy cơ sở, đặc biệt là các chi bộ chưa coi trọng đến việc liên hệ lý luận với thực tiễn, giải đáp thắc mắc còn hạn chế, hình thức tổ chức thực hiện ít thảo luận và đối thoại, còn nặng về độc thoại, thông tin một chiều, chưa dành thời gian thỏa đáng để giải đáp những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Ông Đỗ Đức Bình - Bí thư Chi bộ thôn Mai Diêm, xã Thụy Hà, Thái Thụy: Triển khai Nghị quyết không nghiêm túc chu đáo thì rất khó để thực hiện. Đảng viên phải nắm rõ nội dung Nghị quyết thì mới lan tỏa đến quần chúng được.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết còn dừng lại ở việc giới thiệu, chưa xây dựng được chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, nhất là ở các chi bộ nông thôn. Quá trình nghiên cứu, thảo luận, giải đáp thắc mắc thường bị bỏ qua do thời gian bố trí học tập ngắn, phương pháp tổ chức học tập không phù hợp.

Bà Lưu Thị Liễu - Bí thư Chi bộ thôn Chi Lễ xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương Chi bộ nhiều đảng viên đi làm ăn xa nên nhiều khi chúng tôi phải triển khai Nghị quyết cả vào buổi tối, hoặc tổ chức triển khai riêng cho đảng viên đi làm ăn xa.

Nhiều cấp ủy cơ sở, đặc biệt là các chi bộ vẫn còn tình trạng triển khai chiếu lệ, qua loa, hình thức, nhất là triển khai học tập với đối tượng quần chúng. Chưa chú trọng đúng mức việc kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết quả học tập, trước hết là kết quả nhận thức của cán bộ, đảng viên về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. 

Tình trạng cán bộ, đảng viên đi học Nghị quyết còn làm việc riêng, đọc báo, lướt mạng, không ghi chép diễn ra phổ biến. Nhiều đảng viên chưa nắm rõ được nội dung của Nghị quyết dẫn việc hiểu, vận dụng triển khai thực hiện Nghị quyết còn mơ hồ, chưa là hạt nhân để lan tỏa trong quần chúng.

2 - Làm thế nào để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Làm thế nào để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và được triển khai thực hiện hiệu quả nhất vẫn là câu hỏi lớn cho không ít chi bộ hiện nay. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể, có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng cho cán bộ, đảng viên. Là những giải pháp đang được nhiều chi bộ đang áp dụng để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Nghị quyết 02 về xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ và nhân dân xã Thái Nguyên huyện Thái Thụy hồ hởi đón nhận. Bởi bản thân Nghị quyết đúng, trúng, ý Đảng hợp lòng Dân. Nhưng dù chú ngựa chiến có hay đến mấy cũng cần có một kị sĩ tài giỏi. Chủ trương có đúng, trúng đến đâu vẫn phải coi trọng việc tổ chức thực hiện. Mặc dù là một trong những xã thuộc diện khó khăn của huyện Thái Thụy. Nhưng bằng ý chí, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, Thái Nguyên cũng đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Hà Duy Thiện - Chủ tịch UBND xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy : Nghị quyết 02 được đảng viên và nhân dân đón nhận và đi vào thực tiễn cuộc sống rất sinh động. Minh chứng là kết quả xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên đạt kết quả ngoài mong đợi.Ở chi bộ thôn Mai Diêm xã Thụy Hà huyện Thái Thụy lại có cách làm khác, từ khi tổ chức học tập đến suốt cả quá trình thực hiện Nghị quyết, chi bộ luôn trăn trở phải trả lời cho được câu hỏi: cấp ủy Đảng, chính quyền làm gì, làm như thế nào, ai làm. Trong đó người đứng đầu phải giữ vai trò quyết định. Sau khi có Nghị quyết phải bắt tay ngay vào việc nghiên cứu, khẩn trương thể chế hóa các nội dung Nghị quyết, xác định những việc cần làm ngay bằng chương trình hành động cụ thể sát với thực tiễn của từng địa phương.

Ông Đỗ Đức Bình - Bí thư Chi bộ thôn Mai Diêm, xã Thụy Hà, Thái Thụy : Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết, đồng thời phải xây dựng được chương trình hành động sát với thực tiễn của địa phương như vậy mới dễ triển khai đến quần chúng.Để không bị rơi vào nếp cũ, chủ trương hay nhưng vẫn nghe ngóng, chờ người đôn đốc. Chờ đợi vì nhiều lý do, phổ biến nhất là tình trạng “cha chung không ai khóc”, ai cũng hô hào, cũng thể hiện quyết tâm, nhưng chẳng ai nhận trách nhiệm cụ thể thì vai trò của cấp ủy cấp trên là rất quan trọng.

Ông Lê Duy Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lăng huyện Tiền Hải :Thực sự nghiêm túc trong triển khai Nghị quyết từ việc xây dựng kế hoạch, thảo luận, phản hồi từ phía cơ sở như vậy mới có được chương trình hành động đúng, với được sự ủng hộ của quần chúng.

Bên cạnh đó thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết cần khắc phục tình trạng chỉ chú trọng công tác chuyên môn, coi nhẹ công tác xây dựng Đảng, thậm chí coi nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng. Càng đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, liên doanh, liên kết thì càng phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Đoàn Hữu Sơn - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy: Từng chi bộ phải xây dựng được chương trình hành động cụ thể sát với thực tiễn của địa phương. Không thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống tốt nếu chương trình hành động chung chung.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là việc khó, đòi hỏi sự công phu, tâm huyết, tinh thần phụ trách rất cao của người lãnh đạo. Vẫn biết rằng, các Nghị quyết của Đảng được quần chúng đón nhận, được thực hiện thành công trong cuộc sống, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã nêu chứng tỏ sự đúng đắn, khoa học, góp phần tạo nên động lực tinh thần to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều quan trọng là người đứng đầu cấp ủy phải tìm cho được cái mới, cái đặc biệt của địa phương mình trong quá trình triển khai thực hiện đối với từng Nghị quyết. 

Hữu Phước


  • Từ khóa