Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng( phần 2)

Thứ 3, 30.07.2019 | 15:11:33
221 lượt xem

Để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng bằng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Được đánh giá là 1 trong những Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh của Đảng bộ huyện Kiến Xương. Đảng bộ xã Vũ Hòa luôn biết phát tốt vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua. Vai trò, chức năng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng luôn được coi trọng.

Ông Nguyễn Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương: Người đứng đầu ngay ở trên xã cũng thế mà ở dưới cơ sở thôn cũng vậy, phải thật gương mẫu, phải có trình độ thuyết phục. Nói những vấn đề gì liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo thì mình phải có các giải pháp để mà thực hiện.


Để tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, mà trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhằm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảng bộ huyện Kiến Xương luôn xác định không thể tách rời công tác kiểm tra giám sát.

Ông Đỗ Xuân Khu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kiến Xương:  Công tác kiểm tra của Đảng phải gắn liền và đi cùng với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Việc kiểm tra của Đảng ở đây chúng tôi luôn xác định không phải để xử lý vi phạm mà là để đôn đốc, kiểm tra xem chủ trương, nghị quyết của chi bộ đề ra thì tiến độ thực hiện đến đâu để kịp thời đôn đốc, uốn nắn và có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.


Thực tế những năm cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã góp phần giúp các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn ngừa sai phạm.


Ông Bùi Văn Hà - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tiền Hải : Đã có lãnh đạo thì phải có kiểm tra giám sát, không kiểm tra giám sát là coi như không có lãnh đạo. Do vậy kiểm tra giám sát phải luôn được coi trọng và là một trong những nội dung quan trọng nhất trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.


Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều sơ hở, bất cập trong quản lý kinh tế - xã hội mà người thực thi công vụ lợi dụng để trục lợi, gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của người dân. Đồng thời phát hiện những cơ chế, chính sách không phù hợp với thực tế cuộc sống để từ đó làm cơ sở kiến nghị với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ tỉnh Thái Bình luôn xác định: Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, và coi đó là công cụ đắc lực góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo ra được chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng hiện nay./.

Hữu Phước

  • Từ khóa