Phong cách lãnh đạo của Bí thư cấp ủy quyết định chất lượng Chi bộ nông thôn (phần 1)

Thứ 2, 29.07.2019 | 15:02:05
290 lượt xem

Tấm gương và phong cách lãnh đạo của Bí thư cấp ủy có tính chất quyết định đến sự trong sạch vững mạnh của các cấp cơ sở Đảng. Người bí thư cấp ủy gương mẫu, phong cách lãnh đạo tận tụy trong sáng sẽ là tấm gương sáng để đảng viên và nhân dân noi theo và ngược lại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, những tác dụng tích cực, tiến bộ của cơ chế thị trường mang lại thì mặt trái, mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ, hàng ngày hàng giờ đến lợi ích của mỗi người. Đặc biệt là cán bộ, đảng viên trong đó có cả người đứng đầu cấp ủy.


Bà Lưu Thị Liễu - Bí thư Chi bộ thôn Chi Lễ xã Vũ Lễ huyện Kiến Xương:  Bản thân phải luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào đua. Nghiêm túc chấp hành và thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.


Chính vì vậy, để phát huy vai trò nêu gương, đòi hỏi mỗi tổ chức cũng như mỗi cán bộ, đảng viên,đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật khách quan. Tập trung kiểm điểm về chức trách nhiệm được giao về phẩm chất cá nhân của mình trên tất cả các mặt từ nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đến quan hệ với quần chúng.

Ông Nguyễn Công Chức - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Vân xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương Trước tiên là gia đình mình phải gương mẫu,gương mẫu trong mối quan hệ gia đình, quan hệ làng xóm. Chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước thì mình nói dân mới tin và làm theo.Thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, đồng thời, coi trọng sự góp ý, giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau, không được có tư tưởng dễ dãi, bao che, hoặc tranh công, đổ tội, không hứa “suông”. Như thế mới thật sự là nêu gương, là người gương mẫu.


Ông Hoàng Huy Tấp - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương: Bên cạnh việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết về nêu gương của cán bộ đảng viên thì chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra giám sát vai trò nêu gương và phong cách lãnh đạo của các  đồng chí bí thư cấp ủy thôn

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải là người liêm chính, không tư lợi, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm. Có như vậy mới làm tròn bổn phận của người cán bộ, đảng viên, mới “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Bác Hồ đã dạy: "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước".

Hữu Phước

  • Từ khóa