Phát triển Chính phủ điện tử

Thứ 3, 23.07.2019 | 17:27:52
156 lượt xem

Sáng 23-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị trực tuyến với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, Ngành, địa phương về tình hình, kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình và lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.


Thời gian qua, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt đã có chuyển biến trong nhận thức về Chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 

Đến nay đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của cổng dịch vụ công Quốc gia cũng đang được thực hiện. 

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tầm nhìn trong xây dựng Chính phủ điện tử là tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Mục tiêu của Chính phủ điện tử là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ. Về phương châm thực hiện Chính phủ điện tử, phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu và phải bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện. 

Về cách tiếp cận, cách làm Chính phủ điện tử cần sử dụng hình thức đối tác công tư một cách chặt chẽ. Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng, sớm đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia dự kiến trong tháng 11/2019.

Cao Biền

  • Từ khóa