Tín dụng chính sách góp phần giảm cho vay nặng lãi

Thứ 2, 22.07.2019 | 17:37:06
185 lượt xem

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt 8 chương trình tín dụng theo chỉ định của Chính phủ, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, giảm cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội  làm tốt công tác huy động nguồn vốn ; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời cho gần 14.000 khách hàng. Trong đó chủ yếu cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, nhà ở xã hội, xuất khẩu lao động. 

Tính đến nay, tổng dư nợ đạt gần 410 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 6% so với đầu năm. Nguồn vốn này, góp phần quan trọng giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, ổn định tình hình chính trị, xã hội, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới./.

Duy Huy

  • Từ khóa