Người cán bộ công chức viên chức trách nhiệm sáng tạo

Thứ 6, 12.07.2019 | 08:51:04
283 lượt xem

Để góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có lập trường tư tưởng vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 2 năm qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu này.

Những người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà đã không còn là hiếm nơi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTB&XH. Với đặc thù công việc hàng ngày là tiếp xúc nhiều đối tượng, tư vấn, giải đáp những thắc mắc của người lao động về các chế độ bảo hiểm, thai sản, việc làm, những cán bộ ở đây đã nêu cao tinh thần trách nhiệm “ vì nhân dân phục vụ”. 

Bà Lương Thị Hòa – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình : Trước khi chúng tôi tư vấn định hướng cho người lao động thì chúng tôi đã đi tìm kiếm thông tin thị trường lao động và chúng tôi đã khảo sát trên địa bàn tỉnh Thái Bình có những doanh nghiệp cần lao động gì. Ví dụ như là ngành may mặc ở tỉnh Thái Bình đang rất thiếu nhiều lao động và ngành điện tử cùng nhiều chuyên ngành khác làm cho người nước ngoài để đáp ứng kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động.


Công đoàn viên chức tỉnh Thái Bình hiện có 61 công đoàn cơ sở với 4.600 đoàn viên. Trước yêu cầu của tình hình mới, đòi hỏi những người cán bộ công chức viên chức luôn phải đổi mới và rèn luyện bản thân. Và cuộc vận động người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” được triển khai tại các công đoàn cơ sở như một động lực tinh thần cổ vũ cán bộ công chức viên chức thi đua và từng bước hoàn thiện bản thân. Ở nhiều cơ sở công đoàn còn tổ chức xếp loại, đánh giá dựa trên các tiêu chí thi đua này. 

Ông Đặng Văn Trung – Phó giám đốc Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội Thái Bình : Trước khi Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội là đơn vị đặc thù đang chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn nên trung tâm đã quán triệt tới toàn thể cán bộ và các công chức, viên chức làm sao cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó thường xuyên thực hiện nâng cao trình độ chuyên môn để ngăn chặn kiến thức phục vụ bà con đối tượng.Trước yêu cầu của tình hình mới, Công đoàn viên chức và cơ sở đã đổi mới mạnh mẽ, tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi. Trong đó tổ chức các hoạt động bám sát với nhiệm vụ chuyên môn; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại vào hoạt động. Chỉ tính riêng năm 2018 toàn tỉnh đã có trên 100 đề tài khoa học, sản phẩm khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo được áp dụng.

Bà Trần Thị Minh Thu – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thái Bình: Qua cuộc vận động để có những tiêu chí đánh giá và tiêu chí xét thi đua cho cán bộ công chức hàng năm và đây cũng là tiêu chí đánh giá cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. 


Vấn đề đặt ra hiện này là sự chuyển biến mạnh mẽ từ cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, liêm chính, sáng tạo bắt đầu từ những việc cụ thể ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức./.

Hoài Thu

  • Từ khóa