Phát triển doanh nghiệp có tín hiệu tốt

Thứ 6, 28.06.2019 | 15:35:50
184 lượt xem

Từ đầu năm đến nay, việc phát triển doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình có tín hiệu tốt khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao.

6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Thái Bình đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 403 doanh nghiệp và 44 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký mới đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 126,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Trong khi 125 doanh nghiệp ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì đã có 79 doanh nghiệp trở lại hoạt động. 

Như vậy đến thời điểm này, toàn tỉnh Thái Bình đã có gần 6.900 doanh nghiệp và 855 chi nhánh, văn phòng đại diện với vốn đăng ký gần 68.000 tỷ đồng.

Cao Biền 

  • Từ khóa