Báo cáo tình hình tổ chức và triển khai các công trình, dự án liên quan đến nông nghiệp

Thứ 6, 14.06.2019 | 18:21:26
220 lượt xem

Chiều ngày 14/6, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT nghe đơn vị báo cáo tình hình tổ chức và triển khai các công trình. Trên cơ sở đó để tỉnh có những giải pháp quản lý thực hiện các công trình, dự án hiệu quả.

Là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban quản lý dự án đê biển trực thuộc Sở NN&PTNT. Hiện Ban đang triển khai 24 dự án công trình thuộc các chương trình như: ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng, nâng cấp hệ thống đê sông tỉnh Thái Bình, mục tiêu ứng phó với biến đổi khí toàn cầu và tăng trưởng xanh, xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017… và 2 công trình đang kêu gọi vốn đầu tư.

Sau khi nghe đơn vị báo cáo và đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn về tổ chức bộ máy, vốn bố trí cho các dự án, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các kiến nghị. Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề như: Đổi mới tổ chức bộ máy đi đôi với đổi mới hiệu quả công việc. Nâng cao sự phối kết hợp giữa Ban với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Hoài Thu 

  • Từ khóa