Giải pháp trọng tâm phát triển chính quyền điện tử tại Thái Bình

Thứ 5, 18.04.2019 | 18:44:02
159 lượt xem

Chiều ngày 18.4, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo và các ngành có liên quan nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước năm 2018, 3 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính quyền điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành thiết lập thử nghiệm Cổng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình tại địa chỉ http://dichvucong.thaibinh.gov.vn để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Mức độ 3 là giải quyết thủ tục 1 phần, mức độ 4 là giải quyết thủ tục hoàn toàn trên môi trường mạng. 

Năm 2018 đã tiếp nhận gần 12.300 hồ sơ trực tuyến mức 3, hơn 1000 hồ sơ trực tuyến mức 4. Quý I năm 2019 tiếp nhận hơn 3.500 hồ sơ trực tuyến mức 3, 156 hồ sơ trực tuyến mức 4. Đã hoàn thành việc kết nối liên thông văn bản ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã và kết nối liên thông với Chính phủ. 100% các trung tâm hành chính công sử dụng chung phần mềm hành chính công điện tử trong hoạt động quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến để tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ trực tuyến. 


Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến tập trung vào vấn đề tăng cường giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhất là các giải pháp triển khai tại cấp huyện. 

Trước những yêu cầu từ thực tế đặt ra, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền điện tử.

Video: 41819_OTHANG1.mp4

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và khó khăn trong việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại tỉnh Thái Bình hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân. Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, triển khai chủ trương mỗi huyện, thành phố, mỗi sở, ngành có 1 cán bộ thực sự giỏi về công nghệ thông tin. Phải đảm bảo trang thiết bị vật chất tối thiểu cho việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Video: 41819_OTHANG2.mp4

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất sẽ thành lập Trung tâm Giám sát an ninh mạng tại Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực hiện chữ ký số văn bản tham gia Mạng văn phòng điện tử liên thông.

Cao Biền