Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen phấn đấu năm 2019 nộp ngân sách Nhà nước 500 tỷ đồng

Chủ nhật, 10.02.2019 | 21:14:49
191 lượt xem

Phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước 500 tỷ đồng - Đây là một trong những chỉ tiêu mà Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen đề ra tại Lễ ra quân và phát động phong trào thi đua năm 2019 diễn ra vào sáng 10-2.


Năm qua, sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen đạt mức tăng trưởng khá. Sản phẩm tiêu thụ rộng khắp trên toàn quốc và xuất khẩu nhiều nước trên thế giới. Đảm bảo việc làm cho 1000 lao động; với mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra chưa kể hàng nghìn lao động vệ tinh. Nộp ngân sách Nhà nước hơn 480  tỷ đồng, nằm trong tốp  các doanh nghiệp có số nộp ngân sách Nhà nước cao nhất tỉnh.  

Năm nay, Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen tiếp tục đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng,  đa dạng hóa sản phẩm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, an toàn,  năng suất, chất lượng, hiệu quả, thân thiện môi trường, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất, kinh doanh, tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển; phấn đấu tổng doanh thu  tăng so với năm trước từ 20 đến 25%.

Duy Huy 

  • Từ khóa