Vai trò của Đảng bộ xã trong xây dựng NTM

Thứ 7, 22.12.2018 | 15:34:31
413 lượt xem

Chi bộ Quang Hưng nay là Đảng bộ xã Quang Hưng huyện Kiến Xương được thành lập. 70 năm, Đảng bộ xã Quang Hưng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị qua từng giai đoạn, thi đua phát triển kinh tế xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của Đảng bộ, của từng đảng viên lại được phát huy để huy động sức mạnh toàn dân chung sức đồng lòng hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới (NTM).

Từ lúc ban đầu chỉ có 17 đảng viên thì đến nay Đảng bộ Quang Hưng đã có 207 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ. Sau 70 năm, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn , thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu/ năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,9%, 89% gia đình văn hóa. 

Năm 2011, xã Quang Hưng bắt tay vào xây dựng NTM. Đảng bộ xã xác định phải tập trung lãnh đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhiều nghị quyết chuyên đề đã được đề ra .Công tác tuyên truyền được Đảng bộ xã chú trọng để mỗi cán bộ đảng viên và người dân nhận thức đầy đủ, thông suốt về chủ trương xây dựng NTM.


Ông Trịnh Trung Nghinh- Bí thư chi bộ thôn Cao Mại xã Quang Hưng: Chúng tôi tuyên truyền cho đảng viên nhận thức về tư tưởng và hành động, phân công từng đảng viên phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể. Phát động nhân dân, con em xa quê ủng hộ và hiến đất xây dựng NTM

Xác định cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu, tiên phong trong việc thực hiện các tiêu chí NTM, mỗi đảng viên của các chi bộ kiên trì thuyết phục, giải thích cho người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của chương trình. Đã có nhiều đảng viên tích cực hiến đất để mở đường hay tham gia phát triển kinh tế. Điều này đã tác động đến ý thức của người dân, giúp việc vận động được tiến hành thuận lợi hơn.


Chị Đinh Thị Tho - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quang Hưng huyện Kiến Xương : Với vai trò là đảng viên, tôi vận động mọi người đóng góp tiền xây dựng NTM, nếu nhân dân đóng góp 1 thì đảng viên đóng góp gấp đôi, hoặc hơn nữa


Trong 7 năm xây dựng NTM, đảng bộ xã Quang Hưng đã huy động được nhân dân đóng góp hơn 50 tỷ đồng. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng quan trọng được xây mới, giao thông thuận tiện. Nhờ đó mà diện mạo nông thôn được thay đổi rõ rệt. Không gian nông thôn mới, nếp sống nông thôn mới, với chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao đang mang đến niềm vui mới, sức sống mới cho người dân.


Ông Nguyễn Chí Thiên - Bí Thư Đảng ủy xã Quang Hưng : Trong 70 năm phát triển và trưởng thành, Quang Hưng đã đạt được nhiều thành tích lớn, đặc biệt là hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Thời gian tới Đảng bộ xã Quang Hưng quyết tâm giữ vững các tiêu chí đạt được, và phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là vai trò tiên phong của mỗi cán bộ đảng viên trong từng chi bộ, cơ sở Đảng trên địa bàn xã Quang Hưng đã và đang góp phần không nhỏ trong việc góp sức xây dựng xã nông thôn mới và tiến tới xã NTM kiểu mẫu.

Vũ Hà      

  • Từ khóa