Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh CDC

Thứ 2, 27.08.2018 | 09:23:47
1,708 lượt xem

Ngành y tế Thái Bình đang xây dựng Đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị tuyến tỉnh gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe.

Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là thực hiện Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập,

Thực tiễn hiện nay tại Thái Bình, ở tuyến tỉnh có nhiều đơn vị làm đầu mối về công tác kiểm soát, phòng chống bệnh tật tại cộng đồng, điều này dẫn tới sự thiếu thống nhất, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, khó khăn khi phối hợp, lãng phí đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị do phải chia nhỏ, dàn trải, gây cản trở tới sự phát triển của mỗi đơn vị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, hay gọi tắt là Trung tâm CDC, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.

Ngoài ra, trung tâm này còn có chức năng phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám, phát hiện điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

 Ông Phạm Văn Dịu - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình: Thành lập trung tâm CDC có rất nhiều ưu điểm, nó tập trung được nguồn lực, tập trung được sự chỉ đạo lãnh đạo trong nhiệm vụ xuống cộng đồng không bị chồng chéo. Phân định rõ ràng nhiệm vụ để thực hiện bài bản hơn. Đặc biệt là xây dựng hình thành một đơn vị đủ tầm để chỉ đạo toàn tỉnh về lĩnh vực dự phòng, phòng chống dịch bệnh, bệnh không lây nhiễm và các lĩnh vực khác liên quan đến sức khỏe người dân nói chung.

Sáp nhập các Trung tâm y tế, thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh được coi là giải pháp kiện toàn, sắp xếp hệ thống y tế. Việc sáp nhập không chỉ thực hiện hiệu quả chức năng kiểm soát, phòng ngừa bệnh tật, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn giảm bộ phận hành chính, tăng nguồn nhân lực trực tiếp làm chuyên môn, tiết kiệm chi phí cho ngân sách.

 Lộ trình xây dựng Trung tâm CDC dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân

Hiệu quả của việc sáp nhập thì đã rõ, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn đặt ra một số vấn đề. Trong đó có bài toán nhân sự và nhất là việc phân bổ các chức danh lãnh đạo. Hiện 4 trung tâm cần sáp nhập có 4 giám đốc và 10 phó giám đốc. Khi sáp nhập theo mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC, chỉ còn 1 giám đốc và 3 phó giám đốc. Tổng số khoa phòng cũng chỉ còn 15, trong đó cắt giảm chủ yếu là bộ phận hỗ trợ chuyên môn như hành chính, kế hoạch,...

Ông Phạm Văn Dịu - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết thêm: Về cán bộ có những giải pháp cụ thể liên quan đến vấn đề điều động cán bộ từ đơn vị này đến đơn vị khác. Một số đồng chí phải làm nhiệm vụ thấp hơn, nhưng sẽ được thực hiện theo lộ trình giữ nguyên đặc thù của họ và đặc biệt là phụ cấp của họ với chức vụ họ đang có theo quy định của pháp luật. Vấn đề thứ 2 là cũng sẽ phải có sự điều động chung toàn ngành. Những cán bộ mà hiện nay dôi dư ra những nhiệm vụ như tài chính, hành chính, lái xe thì điều phối đến đơn vị mà hiện nay đang thiếu, không tuyển dụng thêm.

Dù ngành y tế đã có hướng đi rõ ràng trong việc giải quyết vấn đề nhân sự và sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập, nhưng giai đoạn đầu vẫn có một số cán bộ có tâm trạng, lo lắng. Trước thực tế này, cấp ủy, lãnh đạo Sở Y tế và các Trung tâm đã nhiều lần tổ chức họp quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, động viên cán bộ yên tâm công tác.

 BSCKII Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh: Đơn vị cũng quan tâm đến việc làm công tác tư tưởng cho cán bộ, để cán bộ yên tâm thì chúng tôi thường xuyên cập nhật, phổ biến rõ các chủ trương và các kế hoạch cũng như lộ trình của tỉnh, của ngành đưa ra để cán bộ nắm chắc được các nội dung.. đến nay thì toàn bộ cán bộ viên chức của trung tâm vẫn rất yên tâm và công tác và xác định rõ vị trí việc làm của mình.

 BS Trần Thế Anh - Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm YTDP tỉnh: Lúc đầu chúng tôi có hơi có tư tưởng 1 chút nhưng sau khi được lãnh đạo thuyết phục và biết được lợi ích của việc sáp nhập thì mình tận dụng được con người cũng như trang thiết bị thì chúng tôi rất sẵn sàng cho sáp nhập CDC.

Sáp nhập và thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh cũng đồng nghĩa với việc phải thay đổi về cơ sở vật chất sao cho phù hợp. Lộ trình xây dựng Trung tâm mới này tại địa điểm hiện tại của Trung tâm Y tế dự phòng dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. Hiện các trung tâm đang phối hợp, tham mưu với Sở Y tế hoàn thiện đề án sáp nhập để trình UBND tỉnh. Việc sáp nhập sẽ bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2019.

  • Từ khóa