Công văn 2024 cấp xi măng hỗ trợ nông thôn mới

Thứ 4, 16.07.2014 | 14:11:01
600 lượt xem

 Công văn số 2024/UBND-NN ngày 14/7/2014 về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa