Sơ kết xây dựng phong trào xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu

Thứ 7, 07.12.2019 | 09:35:55
138 lượt xem

Sáng 5/12, huyện Vũ Thư tổ chức sơ kết phong trào xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", " Xứ họ đạo 4 gương mẫu" giai đoạn 2017 - 2019.

Những năm qua, đồng bào các tôn giáo của huyện Vũ Thư đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hưởng ứng mạnh mẽ các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và 4 nội dung của phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", " Xứ họ đạo 4 gương mẫu". 3 năm từ 2017 đến 2019 huyện Vũ Thư có 125 lượt chùa được công nhận danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu", trong đó có 33 chùa đạt 5 năm liên tục; huyện có 62 lượt xứ, họ đạo được công nhận danh hiệu " Xứ họ đạo 4 gương mẫu", trong đó có 26 xứ, họ đạo được công nhận danh hiệu 3 năm liên tục. 

Tại hội nghị sơ kết, huyện Vũ Thư đã trao 68 giấy chứng nhận, 7 giấy khen cho các nhà chùa, xứ họ đạo tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu.

Đài TTTH Vũ Thư

  • Từ khóa