Xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, văn hóa

Thứ 6, 08.11.2019 | 16:50:19
138 lượt xem

Chiều 8-11, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đến dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống nhân dân thôn Nhạo Sơn đang từng ngày đổi mới, tiến bộ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu/năm; 100% hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Nhân dân thôn Nhạo Sơn luôn đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa, là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân xã Thụy Sơn nâng cao các tiêu chí phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 


Chia sẻ niềm vui cùng nhân dân, Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang mong muốn chính quyền địa phương phải phát huy trí tuệ của toàn dân, của các bậc cao niên trong gắn kết, xây dựng tình làng nghĩa xóm; phát triển kinh tế gia đình, tổ hợp tác; từng bước đưa đời sống nhân dân giàu mạnh hơn.

Thế Công 

  • Từ khóa