Triển khai giám sát việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Thứ 6, 18.10.2019 | 15:36:17
124 lượt xem

Sáng 18-10, các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014, của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. Đối tượng giám sát Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy; Đảng ủy các sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và đào tạo; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên và 1 số tổ chức đảng cơ sở. Phân công đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn giám sát. Thời điểm giám sát từ khi ban hành Nghị quyết đến nay; thời gian giám sát tại các địa phương, đơn vị hoàn thành trước ngày 5/11/2019. 

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng Nghị quyết số 33 và yêu cầu các thành viên Đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 

Video: 101819_OHAI.mp4

Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy và các tổ chức Đảng được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. 

 Duy Huy 

  • Từ khóa