Triển khai giám sát việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Thứ 6, 18.10.2019 | 10:25:24
186 lượt xem

Sáng 18-10, các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014, của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. 

Đối tượng giám sát Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy; Đảng ủy các sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và đào tạo; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên và 1 số tổ chức Đảng cơ sở. Phân công đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn giám sát. Thời điểm giám sát từ khi ban hành Nghị quyết đến nay; thời gian giám sát tại các địa phương, đơn vị hoàn thành trước ngày 5/11/2019. 

Mục đích, qua giám sát đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời đề xuất những giải pháp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục hạn chế, thiếu sót để thực hiện hiệu quả Nghị quyết thời gian tới.

Thông tin về hội nghị sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Duy Huy 


  • Từ khóa