Báo cáo dự thảo quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn hóa

Thứ 5, 10.10.2019 | 17:24:51
137 lượt xem

Chiều 10-10, UBND tỉnh nghe Sở Văn hóa thể thao và du lịch báo cáo dự thảo quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn hóa và quy định phân cấp quản lý, bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Căn cứ vào các văn bản của Trung ương và điều kiện thực tiễn tại Thái Bình, Sở Văn hóa thể thao và du lịch  đã xây dựng Dự thảo Quyết định mới ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Sau khi xây dựng xong, Sở Văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó có 15 ý kiến đồng ý với văn bản dự thảo, 25 ý kiến góp ý. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp đó, Sở Văn hóa thể thao và du lịch  tiếp thu chỉnh sửa. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa thể thao và du lịch  cũng đã giải trình lý do được giữ nguyên một số điều khoản theo dự thảo và xin ý kiến UBND tỉnh xem xét.  

Cũng tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa thể thao và du lịch  báo cáo kết quả tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Dự thảo quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

Kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa thể thao và du lịch  tiếp tục tiếp thu những ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để bổ sung hoàn thiện dự thảo, sau đó chuyển qua Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành. 

Hoài Thu

  • Từ khóa