Thái Bình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Thứ 5, 03.10.2019 | 09:37:31
137 lượt xem

Tỉnh Thái Bình là 1 trong 12 tỉnh thành của cả nước triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) và xã Phú Lương (huyện Đông Hưng) là hai địa phương được lựa chọn thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, phóng viên TBTV đã trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình.

1. Phóng viên: Thưa ông, có ý kiến cho rằng văn hóa ứng xử trong gia đình và giá trị truyền thống đang dần mai một, khiến nhiều mâu thuẫn gia đình nảy sinh. Thậm chí thời gian qua có những vụ thảm án rất đau lòng do chính những người thân trong gia đình sát hại lẫn nhau. Quan điểm của ông như thế nào ?

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình: Việc nhận định văn hóa gia đình đang xuống cấp và mai một là hoàn toàn có cơ sở. Qua các kênh thông tin có những vụ thảm án rất nghiêm trọng như anh em giết nhau, vợ chồng giết nhau, rồi bạo lực gia đình. Thái Bình cũng đã xảy ra những vụ án như thế. Đất nước ta đang mở cửa và hội nhập nhanh chóng. Sự mở cửa đó tuy mang lại nhiều thành tựu về kinh tế nhưng cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy xã hội, tác động đến quan hệ xã hội, quan hệ gia đình rất phức tạp. Dẫn đến những giá trị truyền thống văn hóa trong gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới, quan tâm, yêu thương có sự mai một, xuống cấp. 

Nhưng chúng ta không nên bi quan bởi nhìn một cách tổng thể, những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước, của tỉnh, những giá trị của văn hóa gia đình vẫn giữ được. Các chức năng của gia đình, cấu trúc gia đình về cơ bản chúng ta vẫn giữ được. 

2.Phóng viên: Ông có thể cho biết Nội dung chủ yếu của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình?

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình: Năm 2019 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có chọn 12 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Thái Bình để thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Sau 2 năm sẽ sơ kết đánh giá tác động của Bộ tiêu chí ứng xử này.

Nội dung cơ bản của Bộ tiêu chí có tiêu chí ứng xử chung và tiêu chí ứng xử cụ thể. Trong đó Tiêu chí ứng xử chung có 4 tiêu chí là Bình đẳng – Tôn trọng – Yêu thương – Chia sẻ. Tiêu chí ứng xử riêng tập trung vào 4 mối quan hệ trong gia đình: vợ - chồng, con cái – cha mẹ, ông bà – cháu, anh chị em. Tiêu chí ứng xử của các mối quan hệ này đều dựa trên các giá trị nền tảng, đạo đức tốt đẹp của văn hóa Việt Nam. Như giữa vợ chồng với nhau phải tôn trọng, thủy chung, cha mẹ phải yêu thương các con, anh em phải hòa thuận, chia sẻ vv… 

3.Phóng viên: Việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ở Thái Bình được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình: Phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) và xã Phú Lương (huyện Đông Hưng) là hai địa phương được tỉnh Thái Bình lựa chọn thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã tổ chức Lễ phát động, đẩy mạnh tuyên truyền và đăng ký thực hiện các tiêu chí trong Bộ quy tắc ứng xử. Qua việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình chúng tôi mong muốn sẽ góp phần phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hoá ứng xử, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình; giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.

4.Phóng viên: Vâng cảm ơn ông Nguyễn Anh Tuấn về cuộc trao đổi!

Ninh Thanh


  • Từ khóa