Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo

Thứ 2, 11.03.2019 | 15:36:57
164 lượt xem

Sáng ngày 11/3, tại chùa Thánh Long, Phân ban ni giới tỉnh Thái Bình tổ chức Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và Chư Ni tiền bối Phật giáo tỉnh.

Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di trở thành ngày truyền thống của Ni giới Việt Nam, được diễn ra với những nghi thức trang nghiêm của Phật giáo, trong đó có lễ dâng hoa, tưởng niệm tuyên dương công đức của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và lễ cúng Phật tổ.

Nữ Tôn giả Kiều Đàm Di là di mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa và cũng là người nữ đầu tiên được Đức Phật chấp thuận xuất gia và mở đầu cho truyền thống tu tập đời sống phạm hạnh thanh tịnh của hàng nữ giới nêu cao tinh thần bình đẳng giới. 

Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo nhằm tri ân bậc tổ đức dày công khai sáng Ni đoàn và là dịp để các thế hệ ni giới thể hiện sự tri ân, báo ân bằng các phật sự và công đức tu hành.

Nhân dịp này, Phân ban Ni giới Thái Bình đã ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh 25 triệu đồng.


Hồng Hạnh 

  • Từ khóa