Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên

Thứ 5, 24.07.2014 | 11:15:05
678 lượt xem

Sáng ngày 24/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 9, khóa XI. Đồng chí Đàm Văn Vượng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

 

Các báo cáo viên được nghe một số điểm mới tại Hội nghị TW 9, khoá XI. Đặc biệt, việc thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước một số vấn đề thời sự nhạy cảm, bức xúc và cấp bách như: Vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội...

Sau Hội nghị, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cơ sở; xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện Nghị quyết. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa