Huyện Tiền Hải, 23/25 xã đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự"

Thứ 7, 28.06.2014 | 16:47:28
687 lượt xem

Huyện Tiền Hải vừa tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Nội vụ về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ anh ninh tổ quốc vùng đồng bào theo đạo thiên chúa trong tình hình mới.

Tiền Hải là huyện ven biển có gần 64.000 hộ với hơn 233.000 nhân khẩu, trong đó, giáo dân chiếm 18,5% (bằng 1/3 số giáo dân trong tỉnh), 25/35 xã, thị trấn có đồng bào theo đạo thiên chúa với 75 xứ, họ lẻ.

Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ nội vụ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự trong đồng bào theo đạo Thiên chúa ở  huyện Tiền Hải phát triển ngày càng sâu rộng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết giữa các tôn giáo. Đến nay, huyện Tiền Hải có 10/25 Làng văn hoá, hơn 3.000 gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá, 4 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới, 24 xứ họ đạt 4 gương mẫu, 23/25 xã đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”.

PV

  • Từ khóa