Tiền Hải biểu dương Gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2014

Thứ 5, 26.06.2014 | 15:47:28
586 lượt xem

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, huyện Tiền Hải tổ chức biểu dương các Gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2014.

Đến nay, huyện Tiền Hải có: 164/174 thôn xây dựng được hương ước, 97/174 thôn hoàn thiện hương ước theo Quyết định 17 của UBND tỉnh, 107/174 thôn đạt tiêu chuẩn thôn làng văn hóa. Năm 2014, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa đạt 83,3%. Từ nay tới cuối năm 2014, huyện Tiền Hải tiếp tục triển khai tới các xã, thị trấn: cuộc điều tra thu thập, xử lý thông tin về gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình, kế hoạch phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2012 – 2016; kế hoạch hành động chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2020 tầm nhìn 2030; hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình và một số nhiệm vụ quan trọng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Nhân dịp này, huyện Tiền Hải biểu dương khen thưởng 99 Gia đình văn hoá tiêu biểu.

CTV

  • Từ khóa