Đối thoại trực tiếp với cán bộ nữ, cán bộ trẻ huyện Thái Thụy

Thứ 2, 09.12.2019 | 17:21:59
63 lượt xem

Để đạt kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 _ 2025: tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi từ 10% trở lên, và tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy đã đối thoại trực tiếp với cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong huyện.

Bằng sự cởi mở, thẳng thắn, tại buổi đối thoại, đã có 22 lượt câu hỏi xoay quanh các vấn đề như: cơ chế, giải pháp thu hút lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp, để làm sao tạo sự công bằng, bình đẳng trong nguồn nhân sự được quy hoạch nguồn cán bộ chủ chốt. .... ngoài các vấn đề nêu trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thái Thụy cũng thẳng thắn giải đáp các vấn đề liên quan đến nhân lực dôi dư, lao động việc làm khu kinh tế Thái Bình... 

Buổi đối thoại đã chạm tới những vấn đề hạn chế, những khó khăn khi thực hiện quy hoạch cán bộ trẻ cán bộ nữ hiện nay. Qua đây góp phần tham mưu tới cấp ủy các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, lựa chọn cán bộ trẻ cán bộ nữ theo hướng động và mở, đảm bảo đúng quy trình, số lượng, chất lượng

Mai Liên 

  • Từ khóa