Huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Thứ 5, 07.11.2019 | 16:16:51
42 lượt xem

Thời gian qua, tình hình tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại Thái Bình vẫn còn xảy ra ở một số nơi, diễn biến phức tạp. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của mạng lưới an toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với mạng lưới an toàn vệ sinh viên của các doanh nghiệp.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu những thông tư quy định và hướng dẫn cụ thể về việc thành lập, tổ chức, quản lí, nhiệm vụ và quyền hạn của an toàn vệ sinh viên; nội dung, chế độ sinh hoạt, hoạt động thường xuyên, hàng ngày của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; phương pháp hoạt động và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của an toàn vệ sinh viên. 

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao trình độ kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên vào thực tế sản xuất, góp phần thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động của công ty năm 2019 và các năm tiếp theo.

 Tố Uyên

  • Từ khóa