Cấp bằng đại học theo xu hướng quốc tế

Thứ 3, 08.10.2019 | 15:22:45
137 lượt xem

Xung quanh dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, việc cấp bằng đại học đang theo xu hướng quốc tế. Những nội dung chi tiết đều được ghi rõ trong phụ lục văn bằng đi kèm bằng đại học.

Theo Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, trong Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp đã có quy định nội dung chính của Phụ lục văn bằng giáo dục đại học bao gồm Thông tin của người được cấp văn bằng, Tên cơ sở giáo dục cấp bằng, Thông tin về trình độ đào tạo và Kết quả học tập. Cụ thể, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức.

Các thông tin quy định ghi trên Phụ lục văn bằng đã đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin đào tạo của người học giúp người sử dụng lao động có đầy đủ thông tin về người có văn bằng để tham khảo và lựa chọn trong việc tuyển dụng./.

Theo TTXVN


  • Từ khóa