UBND tỉnh nghe dự thảo báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em

Thứ 4, 11.09.2019 | 18:09:16
157 lượt xem

Chiều 11-9, UBND tỉnh nghe Sở Lao động – Thương binh và xã hội dự thảo báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 – 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, dự cuộc họp có lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành có liên quan.

Theo dự thảo báo cáo, tính từ đầu năm 2015 đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh Thái Bình có 74 trẻ em bị xâm hại, trong đó 52 trẻ em là nữ và 22 trẻ em nam. Đặc biệt, số trẻ em là nữ bị xâm hại tình dục là 52 trẻ, tăng 11 vụ so với giai đoạn 2011 – 2014. Đối tượng thực hiện xâm hại đều là nam giới, chủ yếu đã thành niên, thủ đoạn xâm hại chủ yếu lợi dụng mối quan hệ thân thiết với người thân của trẻ em. Các hành vi xâm hại đã gây tổn hại về sức khỏe và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sự phát triển nhân cách, đọa đức danh dự, nhân phẩm của trẻ, đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh xã hội phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan sắp xếp, điều chỉnh lại một số câu từ cho ngắn gọn, số liệu chuẩn, rõ nghĩa hơn. Nêu đầy đủ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan tham mưu, giúp việc về vấn đề này. Sở Lao động thương binh và xã hội hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất để UBND tỉnh duyệt, hoàn thiện thêm để báo cáo với đoàn giám sát của Quốc hội khóa XIV trong thời gian tới đây./.

 Thanh Giang

  • Từ khóa