Khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam

Thứ 2, 09.09.2019 | 16:50:10
154 lượt xem

Sáng 9-9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, góp phần tiết kiệm, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, giúp truyền tải thông tin mặt trận được nhanh hơn, rộng rãi hơn. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: việc khai trương hệ thống này còn giúp mọi kiến nghị, đề xuất của Ủy ban MTTQ các cấp được phản ánh khách quan, chi tiết và đầy đủ hơn, giúp lãnh đạo MTTQ các cấp kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp cần nâng cao kỹ năng sử dụng và vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam, từ đó làm tốt công tác tham mưu với MTTQ các cấp để giải quyết công việc hiệu quả.

Về nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở cần tích cực tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. MTTQ các tỉnh cần chủ động triển khai nghị quyết Đại hội nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ninh Thanh

  • Từ khóa