Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới

Thứ 3, 20.08.2019 | 17:53:25
128 lượt xem

Chiều 20-8, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới của các huyện đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Trong 6 huyện còn lại đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019, có 4 huyện là Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Kiến Xương và Tiền Hải đã cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, còn một số tiểu mục theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 8. Dự kiến đoàn thẩm tra cấp tỉnh tổ chức thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị đoàn thẩm định của Trung ương về thẩm định, xét công nhận 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 9/2019.

 Hai huyện Đông Hưng và Vũ Thư đánh giá đã đạt 6 -7 tiêu chí, đang hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thiện bộ hồ sơ để được xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 11/2019. Toàn tỉnh có 263/263 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 252 xã đã được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 1 xã được công nhận đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là xã Thụy Phúc huyện Thái Thụy. Còn 11 xã đang nợ xây dựng cơ bản nên chưa được công nhận, ảnh hưởng đến quá trình về đích nông thôn mới của một số huyện. 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay là thời điểm rất quan trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã và cả 6 huyện đã đăng ký về đích trong năm 2019, công việc thời gian tới còn nhiều, lớn nhất vẫn là tập trung giải quyết vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, đồng chí giao các địa phương rà soát lại những quỹ đất không sử dụng đến, nằm xen kẹp trong khu dân cư để tạo nguồn. Tìm kiếm thêm các quỹ đất ở thị trấn, thị tứ để lập dự án khu đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tổ chức họp riêng với 4 huyện có xã còn nợ đọng để bàn phương án giải quyết. 

 Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện rà soát lại các tiêu chí để chuẩn bị xét công nhận, lưu ý về tiêu chí an ninh trật tự và môi trường. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn nợ đọng như quy hoạch, giao thông, văn hóa, môi trường, giáo dục. Khẩn trương hoàn thiện những thủ tục hồ sơ có liên quan dưới sự hướng dẫn của các sở ngành liên quan. Riêng thành phố Thái Bình hoàn thiện và trình hồ sơ của 4 xã đã có chủ trương nâng cấp trở thành phường. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn nữa cho các địa phương về tiêu chí môi trường. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức lấy ý kiến nhân dân đảm bảo trung thực, khách quan.

Cao Biền

  • Từ khóa