Dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên nhà máy sản xuất Nitrat Micco

Thứ 3, 30.07.2019 | 17:08:15
189 lượt xem

Sáng 30-7, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về quy trình triển khai thực hiện dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên nhà máy sản xuất Amon Nitrat – Micco.

Khu đất quy hoạch khu nhà ở cán bộ công nhân viên nhà máy Amon Nitrat tại phường Trần Lãm và xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 năm 2012. Tuy nhiên có một số tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng nên hiện nay dự án đang gặp vướng mắc. Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một trong 2 phương án. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổng hợp lại toàn bộ quá trình triển khai dự án thành bộ hồ sơ, thống kê các văn bản pháp luật có liên quan về đất đai, xây dựng, đấu thầu từ năm 2012 đến bây giờ. Từ đó đưa ra đánh giá về quá trình thực hiện dự án, các vấn đề đúng, sai cũng như thực trạng khu đất hiện nay để đề xuất phương án lên UBND tỉnh. Giao UBND thành phố Thái Bình báo cáo về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan và quan điểm giải quyết những tồn tại như thế nào. 

Về phần Tổng công ty Vinacomin, đồng chí yêu cầu có báo cáo cụ thể về việc thực hiện dự án, những nội dung đã triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị trình UBND tỉnh xem xét./.

                   Cao Biền 

  • Từ khóa