Thụy Phúc hoàn thành 11/11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 7, 27.07.2019 | 15:02:47
259 lượt xem

Về đích nông thôn mới năm 2013, với nền tảng vững chắc, xã Thụy Phúc huyện Thái Thụy đã thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí với giải pháp cụ thể và đồng bộ được đoàn thẩm định, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định kết quả Thụy Phúc cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để đạt kết quả trên Thụy Phúc đã chú trọng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, điện, đường, trường, trạm, để phục vụ đời sống dân sinh; đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. 

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%.Diện mạo nông nghiệp, nông thôn đã có bước chuyển mình rõ rệt, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định đề nghị địa phương sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019./.

Hồng Hạnh 

  • Từ khóa