Giao số lượng cán bộ công chức xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thứ 4, 17.07.2019 | 16:54:28
141 lượt xem

Sáng 17-7, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về việc ban hành Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Theo dự thảo Quyết định, đơn vị hành chính cấp xã loại 1 được giao tối đa 22 người, đơn vị hành chính cấp xã loại 2 được giao tối đa 21 người, đơn vị hành chính cấp xã loại 3 được giao tối đa 18 người. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. 

Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã thì thực hiện theo Nghị định số 08 năm 2016 của Chính phủ. Quyết định mới sẽ thay thế Quyết định số 12 năm 2010 của UBND tỉnh. 

Tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm văn bản trình UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến Nghị định số 34 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ để làm căn cứ ban hành Quyết định. Đồng chí thống nhất thời điểm thực hiện là năm 2020. Yêu cầu Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, hoàn thành ngay trong năm 2020. Giao UBND các huyện thành phố chủ động xây dựng phương án sắp xếp đối với số cán bộ dôi dư, trước hết xét theo nguyện vọng và các quy định hiện hành. 

Về việc sáp nhập các đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ và Chính phủ, yêu cầu các huyện thành phố chủ động phương án của mình, sẵn sàng triển khai thực hiện khi có chỉ đạo từ Trung ương. Đối với vấn đề tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã và cấp huyện, đồng chí giao Sở Nội vụ khẩn trương báo cáo việc thực hiện theo Nghị định 161 của Chính phủ./.

Cao Biền 

  • Từ khóa