Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ 5, 11.07.2019 | 16:58:30
77 lượt xem

Đến thời điểm đầu tháng 4/2019, dân số Việt Nam là trên 96 triệu người, tăng trên 10 triệu người so với 10 trước. Đây là thông tin tại cuộc họp trực tuyến công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tổ chức sáng 11-7.

Dự hội nghị có phó thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Tổng cụ thống kê và đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.Với số liệu trên, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, giai đoạn 2009 đến 2019, Việt Nam có tỷ lệ tăng quy mô số hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Cũng qua tổng điều tra cho thấy, trình độ dân trí Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh, hầu hết trẻ em trong độ đi học được đến trường. 

Tính đến cuối tháng 4/2019, Thái Bình đã hoàn thành công tác thu thập số liệu trên địa bàn. Theo báo cáo sơ bộ, với khoảng trên 600 nghìn hộ đã điều tra, dân số Thái Bình hiện tại khoảng gần 1 triệu 900 nghìn người, trong đó gần 200 nghìn người sống tại thành thị, còn lại là tại nông thôn.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Những thông tin từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này phục vụ đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 đến 2020, đồng thời giúp Đảng và Nhà nước hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước./.

Thanh Giang 

  • Từ khóa