Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

Thứ 4, 26.06.2019 | 10:41:13
123 lượt xem

Theo Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2020, QH sẽ giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, báo cáo kết quả tại Kỳ họp thứ Chín (tháng 5.2020).

Các đại biểu QH bấm nút thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2020

Thuyết minh về sự cần thiết thực hiện chuyên đề giám sát này nêu rõ: Thời gian qua, Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác bảo vệ trẻ em như: QH ban hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Trẻ em năm 2016; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, thành lập Ủy ban Quốc gia về Trẻ em năm 2017…

Tuy nhiên, công tác bảo vệ trẻ em, tình hình xâm hại trẻ em, đặc biệt là tình trạng xâm hại tình dục, bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Theo số liệu báo cáo, thống kê Thư viện QH cung cấp, trong hai năm 2017 - 2018 và quý I.2019, cả nước xảy ra 3.499 vụ với 3.546 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Những hành vi, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em chỉ khi chạm ngưỡng hình sự mới bị phát hiện, xử lý. Do đó, những con số được nêu ra có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trên thực tế, con số này lớn hơn vì trẻ em và gia đình nạn nhân không tố giác do e ngại lộ thông tin, ảnh hưởng đến trẻ em và gia đình.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là công tác bảo vệ trẻ em ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời; không ít trẻ em vẫn chưa nhận được sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ cần thiết, nên bị xâm hại cả về thể xác và tinh thần. Bạo lực, xâm hại trẻ em hiện không chỉ diễn ra trong cộng đồng hay tại nơi làm việc, mà còn diễn ra ngay tại gia đình, nhà trường và các cơ sở chăm sóc trẻ em; nhiều vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có vụ việc xử lý chưa nghiêm; văn bản quy phạm pháp luật còn có những khoảng trống, như ở địa phương còn thiếu các quy định, triển khai các chính sách về bảo vệ trẻ em, thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, thiếu sự quan tâm, giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp và Đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố.

Năm 2012, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008 - 2010”. Năm 2017, Ủy ban Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức cuộc họp với các cơ quan, tổ chức hữu quan về “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em”. Ngay sau cuộc họp này, Ủy ban Tư pháp đã có Kiến nghị số 561/KN-UBTP14 gửi tới các bộ trưởng, trưởng ngành và người đứng đầu các tổ chức hữu quan để chỉ đạo xem xét, giải quyết. Tiếp đó, ngày 19.4.2019, Ủy ban Tư pháp tổ chức cuộc họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp thời gian tới.

Mặc dù vậy, thực trạng này vẫn đang là vấn đề nhức nhối khi thời gian qua liên tục xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em. Đây là cơ sở quan trọng để QH tiếp tục tiến hành giám sát chuyên đề này trong năm 2020, nhằm rà soát, đánh giá lại các quy định pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, hình thành “lá chắn” vững chắc hơn để bảo vệ trẻ em, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em. Theo quy định, QH sẽ thành lập đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, xác định rõ phạm vi và nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần tham gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại Kỳ họp thứ Chín.

Theo daibieunhandan.vn

  • Từ khóa