Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật lao động sửa đổi

Thứ 3, 11.06.2019 | 13:29:53
143 lượt xem

Bộ Luật lao động giữ vị trí rất quan trọng điều chỉnh các mối quan hệ về lao động. Tuy nhiên, trước tình hình hội nhập kinh tế quốc tế Bộ Luật lao động cần chỉnh sửa để hoàn thiện và phù hợp với tình hình mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Các đại biểu tham dự hội thảo tham gia ý kiến tập trung vào các vấn đề: Tiền lương và tiền lương tối thiểu, về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, thời gian làm thêm, nghỉ thai sản của lao động nữ, về tuổi nghỉ hưu của lao động, giải quyết tranh chấp về lao động, bảo hiểm xã hội, chính sách dành riêng cho lao động nữ, đặc biệt đối với lao động nữ yếu thế… đã có nhiều đề xuất, kiến nghị góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi như nội dung về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, với người lao động lớn tuổi, chính sách tiền lương, chính sách cho lao động nữ… 

Hội LHPN tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của đại biểu tập hợp và gửi về Ban soạn thảo để tiếp thu góp phần chỉnh sửa Bộ luật Lao động.

Vũ Hà 

  • Từ khóa