Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ 4, 13.03.2019 | 17:03:04
149 lượt xem

Chiều ngày 13/3, Ban Chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 - Điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình

Đến nay, công tác chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra dân số nhà ở tại Thái Bình đã hoàn thiện, sẵn sàng thu thập thông tin tổng điều tra từ ngày 01/4/2019. Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp tỉnh, huyện, xã đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Trung ương và địa phương tổ chức. Các công tác tuyển dụng điều tra viên, vẽ sơ đồ nền phân chia địa bàn điều tra và nghiệm thu bảng kê được Thái Bình chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, nhằm đảm bảo thành công cho cuộc tổng điều tra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra, chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ ra quân vào sáng ngày 1 tháng 4, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu ngay trong quá trình thực địa. Đảm bảo công tác điều tra dân số và nhà ở được an toàn, chính xác, minh bạch.

Vũ Hà

  • Từ khóa