Cần tập trung tuyên truyền về 3 Nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ 7, 12.01.2019 | 10:35:17
455 lượt xem

"Thời gian tới, các nhà báo và các cộng tác viên cần tập trung tuyên truyền về 3 Nghị quyết quan trọng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh" - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị Cộng tác viên tiêu biểu năm 2018 của Đài PTTH Thái Bình sáng 12-1.Năm 2018 có trên 100 cộng tác viên, với hơn 4000 tin, bài  gửi về Đài PT-TH Thái Bình đã được đăng tải. Số lượng cộng tác viên năm 2018 tăng so với năm 2017. Trong đó, có 14 cộng tác viên có từ 100 tin, bài trở lên. Các cộng tác viên đã tham gia tích cực và đều đặn hơn với số lượng tin, bài ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng cao, nội dung ngày càng phong phú, đa dạng phản ánh mọi lĩnh vực trong cuộc sống như kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của các nhà báo và cộng tác viên vào thành tựu chung phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình trong năm qua. Đồng chí cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 2 Nghị quyết về xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Sắp tới sẽ có Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa giáo dục. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các nhà báo, các cộng tác viên tập trung thông tin tuyên truyền về 3 Nghị quyết này, đồng thời phải đi trước, đi cùng và đi sau các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2019 và những năm tiếp theo, các nhà báo, các cộng tác viên cần đóng góp tích cực hơn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình. 

Đài PTTH Thái Bình đã tổ chức khen thưởng cho 6 tập thể và 19 cá nhân đã có đóng góp tiêu biểu cho công tác thông tin tuyên truyền năm 2018.

Cao Biền

  • Từ khóa