Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giao dịch BHYT, BHXH

Thứ 3, 06.11.2018 | 09:12:40
170 lượt xem

Để tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; thu, cấp sổ thẻ BHXH, BHYT; giám định BHYT...

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là đầu mối thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch, giải quyết chế độ BHXH, BHYT. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính được theo dõi trực tuyến qua hệ thống một cửa điện tử tập trung giúp doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Ngành Bảo hiểm xã hội Thái Bình còn triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ và hệ thống cổng thông tin giám định y tế. 

Đến nay, toàn bộ dữ liệu về công tác thu, cấp sổ thẻ, tài chính kế toán đã được liên thông, kết nối giữa tất cả các đơn vị BHXH trong Toàn quốc thông qua hệ thống phần mềm. Công tác giám định BHYT đã giúp cơ quan bảo hiểm phát hiện những sai phạm về sử dụng quỹ, có giải pháp ngăn chặn, góp phần hạn chế tình trạng gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Hà My

  • Từ khóa