Ký kết chương trình thi đua

Thứ 5, 05.02.2015 | 17:19:45
449 lượt xem

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thi đua giai đoạn 2015- 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thái Bình ký kết chương trình phối hợp thi đua giai đoạn 2015- 2020.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thái Bình và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp với nội dung: Phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, tổ chức các phong trào thi đua và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phong trào “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; đồng thời phối hợp để làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Chương trình phối hợp nhằm tiếp tục cổ vũ các gương điển hình là thanh thiếu nhi có nhiều thành tích trong tham gia các phong trào: Thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ biển đảo quê hương, liên kết hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, các gương dũng cảm quên mình, vượt khó vươn lên.

Thu Hà

 

  • Từ khóa