Liên minh HTX Thái Bình tuyên dương điển hình tiên tiến năm 2012 - 2014

Thứ 5, 29.01.2015 | 17:29:03
497 lượt xem

Sáng ngày 29-1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2012 - 2014. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Các phong trào thi đua: " HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới", " Mở rộng sản xuất, tăng thêm dịch vụ, xây dựng mô hình HTX mới", " Doanh nhân Thái Bình vượt khó đi lên", " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM".... đã phát triển rộng khắp, năng lực nội tại của đơn vị đã được phát huy, nhiều HTX, doanh nghiệp chủ động tiếp cận thị trường, mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2014

Đặc biệt, sự phát triển nghề và làng nghề đã giúp cho HTX, doanh nghiệp khẳng định được đóng góp không nhỏ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở đó, năm 2015 và những năm tiếp theo, Liên minh HTX tỉnh phấn đấu: Phát triển kinh tế tập thể đa dạng về hình thức, quy mô, lĩnh vực góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên và cộng đồng dân cư, nhất là vùng nông thôn, phát triển kinh tế tập thể với phương châm tích cực, chủ động, hiệu quả.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Xuyên - PChủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được Liên minh HTX Việt Nam trao bằng khen, kỷ niệm chương.

PV

 

  • Từ khóa