Quyết định số 3253 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Thứ 3, 06.01.2015 | 08:02:41
498 lượt xem

Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2015.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa