Tinh giản biên chế phải đúng đối tượng, vị trí

Thứ 6, 22.08.2014 | 10:01:26
607 lượt xem

Tinh giản biên chế phải gắn với việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm tinh giản đúng đối tượng, đúng vị trí.

  • Từ khóa