Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng chống Lao tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Thứ 5, 21.08.2014 | 10:42:49
859 lượt xem

Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh Lao tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng chống Lao tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Đồng chí Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Theo kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng chống Lao tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, mỗi năm, Thái Bình phát hiện từ 1.400 - 1.600 bệnh nhân lao, trong đó khoảng  850 – 900 bệnh nhân lao có vi khuẩn trong đời, toàn bộ bệnh nhân lao phát hiện được đưa vào điều trị trong Chương trình chống Lao Quốc gia với kết quả khỏi bệnh cao khoảng 90%. Mạng lưới chống lao tương đối hoàn chỉnh từ tỉnh tới cơ sở. Công tác phát hiện nguồn lây tại cộng đồng thường xuyên theo phương pháp thụ động là chủ yếu, kết hợp phát hiện chủ động ở những vùng sâu, vùng xa. Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp, bổ sung để hoàn thiện kế hoạch triển khai, phân công trách nhiệm cho từng thành viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng và triển khai Chiến lược phòng chống Lao tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết, đầy đủ và khoa học. Bố cục thành 3 phần: Quan điểm - mục tiêu; nhiệm vụ - giải pháp và tổ chức thực hiện. Rà soát lại toàn bộ mục tiêu, có cơ sở thực tiễn để thực hiện. Phần giải pháp, chú trọng tới giải pháp chuyên môn kỹ thuật và nguồn lực tài chính, xây dựng giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phần tổ chức thực hiện: Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Hoàn thiện kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyêt.

Khánh Giang 

  • Từ khóa