Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ nông thôn

Thứ 7, 30.11.2019 | 10:20:52
310 lượt xem

Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng của chi bộ. Quan trọng là vậy, nhưng hiện nay, chất lượng sinh hoạt, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nông thôn còn rất nhiều điều đáng bàn.

Chi bộ nông thôn có vai trò, vị trí quan trọng quyết định đến sự ổn định về chính trị và phát triển nông thôn ở nước ta, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong sáu nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ông Bùi Long Thới - Bí thư Chi bộ thôn trình Nhất Đông xã An Ninh, huyện Tiền Hải: Chi bộ luôn coi trọng việc chuẩn bị nội dung cho mỗi kỳ sinh hoạt. Quan điểm là mọi đảng viên đều phải tham gia ý kiến để xây dựng Nghị quyết như thế mới toàn diện được. Nghị quyết mới thực sự mang hơi thở của cuộc sống.


Nông thôn nước ta đã và đang thay đổi một cách nhanh chóng từ cơ cấu kinh tế - xã hội đến đời sống vật chất và tinh thần, nhất là trong tình hình cả nước đang tập trung vào xây dựng nông thôn mới. Trong đó nổi lên một số vấn đề cần quan tâm hiện nay, đất nông nghiệp ngày càng giảm đi, nhiều nơi bỏ ruộng không canh tác vì không sinh lời. Sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhất là liên kết bao tiêu sản phẩm. Trình độ, năng lực của đảng viên còn rất nhiều hạn chế, tình trạng già hoá đảng viên có xu hướng tăng lên, nguồn phát triển đảng và công tác quản lý đảng viên còn nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Văn Điều - Bí thư Đảng ủy xã Thái Xuyên, huyện Thái ThụyĐảng bộ xã Thái Xuyên có 8 chi bộ trong đó có 4 chi bộ nông thôn, độ tuổi trung bình của đảng viên là 57,8, độ tuổi rất là cao. Các đồng chí đảng viên chủ yếu là cán bộ nghỉ hưu nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất là rất khó khăn.


Từ những vấn đề trên, tác động ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chi bộ ở nông thôn nên đặt ra yêu cầu phải có giải pháp tổng thể để khắc phục. Mục tiêu quan trọng nhất đó là phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao trình độ nhận thức cho người dân. Chia sẻ và áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất làm cho người dân sản xuất có lãi ngay trên đồng ruộng của quê hương mình. Xây dựng những mô hình “nông dân công nghiệp” hay “nông dân công nghệ cao”, liên kết chuỗi giá trị.

Ông Trần Xuân Động - Bí thư Chi bộ thôn Đức Cường xã Nam Cường, huyện Tiền Hải: Cấp ủy chi bộ thôn thường xuyên xuống thăm dân, không kể thời gian sớm tối, chúng tôi kết hợp giữa việc chung và việc riêng để chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở. Nhiều khi cả buổi tối anh em quây quần bên nhau ngay tại đầm bãi.


Cần đổi mới hoạt động của chi bộ nông thôn gắn với phát triển kinh tế, có chính sách động viên, khuyến khích đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, nhất là vai trò cấp uỷ trong xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm. Thực tế cho thấy, nơi nào mà cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, sâu sát thì nơi đó xây dựng nông thôn mới thành công, đời sống của người dân tốt hơn và ở đâu bí thư, cấp uỷ có trình độ năng lực và uy tín ở đó chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Vũ Xuân Toản - Chi bộ thôn Tân Dân, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà : Chi bộ phân công cho từng đảng viên chúng tôi phụ trách từ 5 đến 7 hộ tuyên truyền, vận động trong tất cả các phong trào thi đua từ thực hiện các khoản thu đến xây dựng nông thôn mới.

Chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy Đảng là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ở nông thôn. Nâng cao trình độ và năng lực bản lĩnh chính trị của cấp uỷ, bí thư chi bộ, đây là đòi hỏi cao trong hoạt động của chi bộ.Vì chi ủy mà trước hết là bí thư chi bộ là người quyết định toàn bộ mọi hoạt động chi bộ. Cấp uỷ, Chi bộ Đảng cần phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi địa bàn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, xóm đến để gặp gỡ động viên, khích lệ, vận động quần chúng tham gia các phong trào.

Ông Đặng Văn Phiến - Bí thư Đảng ủy xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải : Cán bộ phải bám nắm cơ sở mới nắm được tình hình, mới chủ động việc tham mưu, định hình chủ trương của địa phương trong việc ban hành các nghị quyết lãnh đạo.


Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình, mềm dẻo, linh hoạt trong sinh hoạt chi bộ. Tạo điều kiện để đảng viên được bày tỏ chính kiến của mình, các ý kiến đó cần được tôn trọng, lắng nghe, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn có mặt hạn chế, khuyết điểm. Cấp ủy, chi bộ cần thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quần chúng đối với công tác xây dựng chi bộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng tham gia tích cực vào việc kiểm tra, giám sát, góp ý phê bình sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chi bộ và phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên.

Hữu Phước

  • Từ khóa