50 hộ chăn nuôi xã Phúc Thành ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thứ 4, 08.06.2016 | 09:40:31
1,368 lượt xem

50 hộ chăn nuôi tại xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ký cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và vệ sinh môi trường.

Để chăn nuôi phát triển bền vững thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được người chăn nuôi xã Phúc Thành đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Những hộ ký cam kết trong đợt này đều có số lượng gia súc từ 50 con trở lên. Theo đó, các hộ chăn nuôi cần phải thực hiện 2 nội dung chính: Không mua bán, sử dụng các loại thuốc, hóa chất, kháng sinh trong danh mục cấm sử dụng trong chăn nuôi và thực hiện tốt kỹ thuât chăn nuôi an toàn về chuồng trại, con giống, tuân thủ việc tiêm phòng,...

Cùng với việc ký cam kết, xã Phúc Thành sẽ phối hợp với ban, ngành chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra giám sát đảm bảo các hộ chăn nuôi thực hiện đúng theo cam kết.

Phúc Thành hiện 62 gia trại, 350 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Để chăn nuôi phát triển bền vững thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi được địa phương đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đây chính là mục tiêu chăn nuôi sạch, an toàn và thân thiện với môi trường mà xã Phúc Thành phấn đấu.

  • Từ khóa