Gặp mặt các doanh nghiệp trọng điểm và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Thứ 4, 18.09.2019 | 17:28:50
177 lượt xem

Chiều 18-9, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2019 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nộp tăng thu ngân sách năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Theo báo cáo tình hình thu nộp ngân sách Nhà nước 8 tháng của năm 2019, tổng thu nội địa thực hiện 4.393 tỷ đồng, đạt 70% so với dự toán, bằng 123% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì số thu về thuế và phí là 3.250 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán Bộ Tài chính. Như vậy để đảm bảo cân đối ngân sách năm 2019 thì từ nay đến cuối năm phải thu từ thuế và phí bình quân là 563 tỷ đồng/tháng. 

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh hiện nay, dự kiến số thuế phát sinh và số thuế sẽ nộp cả năm 2019. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc quyết tâm, phấn đấu nộp đủ và nộp vượt số thuế theo kế hoạch năm 2019. Đồng chí yêu cầu các doanh nghiệp có mặt tại Hội nghị khẩn trương rà soát lại, đối chiếu với kế hoạch giao đầu năm để có kế hoạch phấn đấu và các giải pháp cụ thể, phấn đấu nộp vượt từ 10 đến 15% trở lên, các doanh nghiệp khác từ 5% trở lên. Tỉnh sẽ có các hình thức động viên khen thưởng, đồng thời sẽ đưa ra các phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.  

Video: 91819_ODIEN1.mp4

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn, có uy tín tiếp tục kêu gọi các đối tác, trên cơ sở quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ thuế tại Thái Bình. Các doanh nghiệp cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức công đoàn phát động chương trình tiêu thụ các sản phẩm của nhau, lấy sản phẩm của doanh nghiệp này làm nguyên liệu cho doanh nghiệp khác. Đối với các doanh nghiệp sản xuất điện cần vận hành hết công suất. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chủ động tháo gỡ thực chất những khó khăn của các doanh nghiệp. Đối với các sở, ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ vào đề xuất của các doanh nghiệp phải chủ động, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp. 

Video: 91819_ODIEN2.mp4

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành thuế phải tiếp tục nắm chắc và cập nhật kịp thời diễn biến trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Xem xét lại việc thu từ một số loại thuế khoán hộ, thuế môn bài. Thực hiện luân chuyển cán bộ phụ trách các địa bàn. Cấp ủy, UBND các huyện, thành phố phải xem thu ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ chính, không được khoán trắng phó mặc cho ngành thuế. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách địa phương và hội đồng tư vấn thuế. Chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp trên địa bàn, phát hiện xử lý các tổ chức cá nhân trốn tránh trách nhiệm với Nhà nước. 

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng đề nghị các doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu mở rộng sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu nộp ngân sách. UBND tỉnh cam kết sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ từng khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành. Cục Thuế tỉnh cần có biện pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp nộp thuế, thanh tra, kiểm tra đầy đủ việc nộp thuế của các doanh nghiệp nhằm tạo sự công bằng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục động viên, giúp đỡ các doanh nghiệp, nhất là sớm thành lập hội thành viên để UBND tỉnh nghe và tháo gỡ vướng mắc cụ thể cho từng ngành nghề. Các sở, ngành, huyện, thành phố tích cực động viên thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần tiêu thụ và giới thiệu rộng rãi các sản phẩm của tỉnh Thái Bình.

Cao Biền 

  • Từ khóa